Po vstupe SR do Európskej únie prispôsobuje sa náš dodávateľ - výrobca fólií Hanita Coatings predpisom a certifikátom EÚ.
zmenila bezpečnostnú normu 1B1 a 2B na normu EN 12600 - významná napr. pre ochranu a bezpečnosť v potravinárskom priemysle - viď našu ochranno-bezpečnostnú fóliu SG 4 MIL = 100 mikron a SG 7 MIL = bezpečnostná fólia 175 mikron!

Stará norma DIN 52290, 12/88, part4, B1 sa zmenila na normu EN 256, čo predstavuje bezpečnosť P 2A - viď našu fóliu SG 12 MIL = bezpečnostná 300 mikron!

Na obe európske normy máme certifikáty. EÚ Certifikát EN 12600

Naša spoločnosť je exkluzívnym zástupcom izraelského výrobcu okenných fólií HANITA COATINGS pre územie Slovenskej republiky.

Fólie sú v SR certifikované na stálosť na svetle, optické vlastnosti, požiarnu bezpečnosť, zdravotnú nezávadnosť.

Certifikát potvrdzuje zhodu s právnymi normami, predpismi a technickými dokumentmi ako sú napríklad normy ECE č.43, posudkom MV SR o požiarnej ochrane PO-1083/3-1992, zákonom č.272/1994 Zz o ochrane zdravia. Bezpečnostná fólia hrúbky min. 300 mikrónov má zhodu s normou DIN EN 356 E.

Autofólie "Omega Plus " 05, 15, 35 a bezpečnostné SG 12 MIL sú oficiálne homologované Ministerstvom dopravy, spojov a telekomunikácií SR. Osvedčenie obdržíte spolu so schvaľovacími značkami.

Špecialitou sú fólie ROLLO - plisované fólie - žalúzie v podobe fólie zasúvateľnej do vlastnej garniže.

Certifikáty:
Certifikát akreditovaného Certifikačného orgánu – bezpečnostné fólie Hanita Coatins
Certifikát akreditovaného Certifikačného orgánu – protislnečné fólie Hanita Coatins
Certifikat VUSAPL Nitra, solarne 2.generacia
Certifikát exteriérové fólie 3. generácie XTRM
Certifikát akreditovaného Certifikačného orgánu - fólie MADICO - USA
Certifikát NBÚ SR do kategórie „D“ – Dôverné – trieda P4A – STN EN 356 : 2001
Certifikát bezpečnosti Certest P2A EN 356, strana 1+2
Certifikát pre bezpečnostnú číru fóliu SG 15 MIL = 380 µ
ISO výrobcu 9001:2008 + ISO 14001:2004 + ISO 18001:2007 valid 2020
Certifikát vzduchovej nepriezvučnosti - protihlukové fólie - EN 45011
Európsky certifikát EN 356 – bezpečnosť – hrúbka 300 micron
Európsky certifikát EN 12600 – bezpečnosť – hrúbka 200 micron
Európsky certifikát EN 12600 - hrúbka 175 a 100 micron
Európsky certifikát EN 12600 – hrúbka 100 micron exteriérová
Európsky certifikát EN 12600 – hrúbka 100 micorn – interiérová
Európsky certifikát EN 12600 - 100 micron kombinovaná so solárnou
Európsky certifikát EN 12600 – 125 micron + mat nepriehľadný
Certifikát ER 1 , fólia 475 μ v jednej vrstve
Certifikát P3A, fólia 555 μ v jednej vrstve