Otázky a odpovede k okenným fóliam

Ako dlho vydrží fólia ???

Efektívna životnosť fólie závisí od typu fólie, skla, konštrukcie okna a svetovej strany, na ktorú je okno s fóliou natočené, od zemepisnej polohy miesta ( stred Európy, Afrika.) Sú zdokumentované prípady, keď fólia funguje 12-22 rokov i dlhšie. Samozrejme tieto údaje nie sú garančnou dobou na všetky fólie.

Garancia výrobcov kvalitných fólií, ktorými sú i fólie HANITA COATINGS, je v rozpätí : „ interiérové 12 rokov, exteriérové od min. 4 rokov až do 15 rokov (viď bod) „Záručné doby lepivých fólií podľa prílohy“.


Ako sa majú čistiť okná po nalepení fólií ???

Je to jednoduchá záležitosť. Dodržte nasledovné pravidlá :

 • používajte mäkkú jemnú handru, mäkký papier alebo mäkkú syntetickú špongiu,
 • používajte normálny chemický prostriedok na čistenie okien, ktorý neobsahuje žiadne
  hrubé čiastočky ( ako napr. prášok na čistenie ),
 • na vysušenie po čistení použite mäkkú gumovú stierku a mäkký papier,


Zabránia fólie skutočne vyblednutiu predmetov za sklom s fóliou ???

Vyblednutie predmetov za sklom spôsobuje 6 faktorov :

 • UV zložka svetla,
 • viditeľné svetlo,
 • teplo a vlhkosť vzduchu,
 • chemické pary vrátane ozónu
 • vek predmetu - látky,
 • stálosť farby na predmete - látke.


Ovplyvnia negatívne ( zničia ) fólie domáce kvety ???

Pokiaľ má kvetina dostatok svetla, v zásade fólie nemôžu škodiť. Prichádza dokonca k prípadom, napr. u rastliny, ktorá sa prebúdza na konci dňa, fólia pomáha ! Inak sa všetky rastliny ( podobne ako i ľudské oko ),prispôsobujú svetleným pomerom. Je možné pred nalepením tmavých fólií otestovať rastlinu tak, že sa na pár dní dá do miesta, kde je menšie množstvo svetla, na aké bola zvyknutá.

MOŽU BYŤ POUŽITÉ FÓLIE NA OKNÁCH LOW-E (tepelnoizolačné) ???

Závisí to od troch faktorov :

 • druh tepelnoizolačného povrchu na skle,
 • poloha tepelnoizolačnej povrchovej plochy v okennom systéme,
 • požadované množstvo tepelnej redukcie ( zisku, resp. straty ),alebo iné výhody fólie.

Existujú dva typy LOW-E povrchovej plochy na skle :

 • vodivá povrchová vrstva na skle, ktorá je nanesená pri výrobe s menšou účinnosťou,
 • komplexný systém viacerých vodivých a metalických vrstiev, nanesených na sklo po výrobe skla. Tento typ umožňuje tak redukciu tepelného zisku v rozmedzí 30 - 50 %, ako i redukciu tepelných strát. Pochopiteľne dosiahne fólia väčšie účinky na 1. type.

Pri rozhodnutí, či aplikovať LOW-E fóliu je rozhodujúce, na ktorej ploche skla je nanesená LOW-E vrstva. V prípade, že táto je nanesená na ploche zvnútra miestnosti, nemá fólia klasický účinok.

Väčšina dnešných okien je systémom dvojzasklenia, pričom LOW-E vrstva je nanesená zvnútra dvojskla zo strany vzduchovej medzery. V tomto prípade je nalepenie LOW-E fólie výhodné a nezníži výhodu LOW-E poteru skla.

Typ fólie, ktorý zvolíte závisí len od toho, čo chcete fóliou dosiahnuť. Redukciu tepelného zisku, zníženie oslepovania, zabránenie tepelných strát, vyblednutia predmetov, bezpečnostný charakter apod.

SPOSOBIA OKENNÉ FÓLIE PRASKANIA SKLA ???

Sklo praská pri zaťažení. Poznáme 5 druhov napätia skla, ktoré môžu viesť k praskaniu:

 • termické napätie - z pohlcovania solárneho žiarenia,
 • napätie v ťahu - z váhy samotného skla,
 • napätie po tlakom - zo sily vetra,
 • napätie po údere - z letiacich objektov, ľadovca, krúpov,
 • torzné napätie
 • z posuvov budovy alebo okenného rámu.

Jediné napätie, ktoré môže ovplyvniť fólia je - termické napätie. Okenné fólie zvyšujú termické napätie na slnkom osvietených oknách. Napriek tomu je rad faktorov, ktoré môžu zvýšiť termické napätie skla, napr. čiastočný tieň z balkónov, žalúzií, markíz, nápisy a nálepky na skle, teplý alebo studený prúd vzduchu namierený na sklo (ohrievače).

Výrobcovia fólií majú pre tieto účely spracované tabuľky technických hodnôt.

Doporučenie dbať na nasledovné nebezpečia :

 • plocha skla pri jednozasklení, väčšia ako 9 m2,
 • plocha skla pri dvojzasklení, väčšia ako 4 m2,
 • číre priehľadné sklo hrubšie ako 9 mm,
 • tónované sklo hrubšie ako 6 mm,
 • systémy okenných rámov z betónu, masívneho hliníka, alebo masívnej ocele,
 • sklo, u ktorého tesnenie alebo materiál spájajúci sklo stvrdol,
 • rozbité, prasknuté alebo inak poškodené sklo,
 • reflexné sklo, drôtené sklo, štruktúrované alebo vzorkované sklo,
 • trojzasklenie,
 • natreté plochy skla.