Zahajujeme 27. rok práce s fóliami, t. j. i skúsenosťami


! Tešíme sa na Váš kontakt !


Prečo Hanita

v exteriérových proti – slnečných fóliách ?

- lebo máme mimoriadne exteriérové fólie SolarZone® EXTERIOR, XTRA, XTRM

Naša odbornosť dosahuje pri výrobe okenných vynikajúce parametre. Špecializujeme sa na výrobu mimoriadne efektívnej a robustnej konštrukcie fólií. Hanita vedie globálny trh vo výrobe špeciálnych fólií, v predaji a v neprekonateľnej dobe záruky. Exteriérové okenné fólie poskytujú najvyššiu úroveň energetickej účinnosti všetkých typov okenných fólií a dokáže až zdvojnásobiť zastavenie množstva slnečnej energie v porovnaní s podobnými interiérovými fóliami.

Unikátne povrchové úpravy a procesný vývoj Hanity dokázal zaistiť že všetky typy SolarZone exteriérových fólií odolajú i v najnáročnejších podmienkach – výrazné výkyvy teploty, zmeny vlhkosti, dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu, atď. A to je dôvod prečo máme na všetky naše exteriérové fólie jedny z najdlhších záruk na svetovom trhu.

- lebo fólie SolarZone® XTRA a SolarZone® XTRM dodržia čo sľubujú

 1. Xtra + Xtrm výkon
  Mimořiadne úspory energie na všetkých typoch presklení

 2. Xtra + Xtrm výdrž fólie
  Odolný a flexibilný HardCoat konstrukcie fólie zvyšuje odolnosť voči povetrnostným podmienkam a udržuje efektivitu fólií

 3. Xtra + Xtrm záruka*
  Komplexná záruka pri akomkoľvek aspekte skiel alebo sklonu skiel

 4. Xtra + Xtrm výber
  Široká škála typov a farieb

 5. Xtra +Xtrm „pokoj v duši“
  Kompatibilita s prakticky všetkými tymi zasklenia a jednotiek, bez obáv z tepelného poškodenia alebo odlepovania fólií

 6. Xtra + Xtrm pohoda
  Nerušivé exteriérové inštalácie pre nepretržitú prevádzku majiteľa objektu

- lebo máme jedinečný a mimoriadny program

Program Hanity v oblasti energetickej efektívnosti „SolarZone Energy Efficiency Program“ predstavuje prvý komplexný program pokrytia všetkých požiadaviek „na kľúč“ pri upgrade zasklenia.

Program ponúka -

 1. globálne pokrytie a kompletnú technickú podporu od energetických špecialistov Hanity
 2. realizáciu na kľúč (vrátane merania a inštalácie) certifikovaným týmom SolarZone
 3. overenie úspor energie ku kvantifikácii úspechu Vašej investície pomocou proprietárnej metodiky a systému potvrdenia správnosti energetického modelovania a pre meranie efektiívnych úrovní úspory energie.

Pokiaľ vaša budova toto potrebuje - bez ohľadu na vaše požiadavky na energetickú účinnosť – ak sa pripojíte k nášmu programu Solar Zone Energy Efficiency, energetická účinnosť vašej budovy pôjde smerom nahor a vaše výdaje energie pôjdu smerom nadol.

* Kontaktujte A. F. F., s. r. o. pre kompletné detaily záruky na kolmé sklá, vrátane záruky na šikmé a vodorovné sklá.


Prečo Hanita

v čírych a kombinovaných bezpečnostných fóliách ?

- lebo máme mimoriadne bezpečnostné fólie SafetyZone® : safety & security

S viac ako 30 – ročnými skúsenosťami v oblasti fólií sa stala Hanita Coatings, RCA, Ltd. svetovou jednotkou vo vývoji a výrobe bezpečnostných okenných fólií. Hanita predkladá a rieši po celom svete bezpečnosť a ochranu vládnych, komerčných, obytných, lekárskych a školských budov a zariadení.

Ochranné a bezpečnostné fólie SafetyZone® sú známe optickou čírosťou a čistotou - výsledok najvyššej kvality polyesteru, priehľadným top lepidlom Hanity a prísnym dodržiavaním náročných podmienok ISO 9001. Hanita je akreditovaná u rigoróznych štandardov international glass safety standards – medzinárodných noriem skla. Fólie SafetyZone® sú voľbou profesionálnych inštalatérov, prináša výkon, cenu, a inštalácia samotná flexibilitu.

Okenné fólie SafetyZone® zabezpečujú a držia pohromade rozbité sklo, poskytujú ochranu pred úlomkami skla a minimalizujú hrozbu zranení vyplývajúcich z dopadu, kolízie, výbuchu alebo prírodnej katastrofy.

Odvodené produkty SafetyZone®

Fólie ochranné a bezpečnostné

číre energeticky efektívne sofistikované automobilové


Chráňte a vytvorte príjemnú klímu doma, v práci, pri zábave

Proti-slnečné exteriérové fólie 1., 2. a 3. generácie

...................................................................................................................

Bezpečnostné fólie - STOP vniknutiu páchateľov, stop úlomkom skla

................................................................................

Privátne a špeciálne fólie - STOP nevítaným pohľadom - Vaša intímna sféra

....................................................................

Zimné termálne fólie - STOP úniku tepla = kúriť ulicu je drahé ...

................................................................................................

Európske a slovenské certifikáty sú samozrejmosťou

Lepenie fólií našimi montážnymi skupinami - 27 rokov skúseností

................................................................................................

Žiadajte nás o ponuku - vyhovieme = nestojí Vás to nič


Uvažujete o spolupráci s nami - viete ... ... KTO SME ???


A. F. F., s. r. o. je exkluzívnym zástupcom izraelského výrobcu okenných fólií HANITA COATINGS RCA Ltd. pre územie Slovenskej republiky republiky a spolupracuje s HANITA TEK – USA, HANITA PACIFIC – Austrália a HANITA EUROPA – Nemecko. Výrobcovi bola priznaná kvalita ISO 9001 : 2008 podľa certifikátu platného dodnes. Okenné fólie sú certifikované v SR na stálosť na svetle, optické a solárne vlastnosti, zdravotnú nezávadnosť, bezpečnosť.

Certifikáty - platné v SR - potvrdzujú zhodu fólií s právnymi normami, predpismi a dokumentmi :

 1. certifikát č. 0007/VUSAPL/2012 z 14 05 2012 na bezpečnostné fólie + certifikát č. 0006/VUSAPL/2012 zo dňa 14 05 2012 na proti–slnečné fólie vydaný – VÚSAPL, a. s. Nitra, certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov

 2. certifikát Národného bezpečnostného úradu SR na fólie bezpečnostné č. T 13-0053/ 2010 podľa § 70 ods. 1 písm. a/ bod 7 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností pre kategóriu bezpečnosti typ 2 – SS3 = 2 body zo dňa 17 12 2010 – bezpečnostná norma P4A, odolnosť proti vlámaniu “2“ certifikačná značka “SECURITY TESTED“ + certifikát orgánu akreditovaného u SNAS

 3. certifikát č. 00195/2010 zo dňa 17 12 2010 na bezpečnostnú fóliu do kategórie odolnosti „P2A“ od Autorizovaná osoba NBÚ SR č. AOUS 06/2004 – Certifikačný orgán akreditovaný u SNAS, REVIMONT-DG, s.r.o. – CERTEST – bezpečnostná norma P2A.

 4. rozhodnutie Ministerstva dopravy, spojov a telekomunikácií SR podľa ust. § 99 písm o) bod 2 v súlade s ust. § 8 ods. 5 a 6 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách, v zmysle § 46 zákona č. 71/2004 Zb. bolo udelené typové schválenie 27 MD N-00192-00 a 27 MD N-00193-00 – autofólie proti slnečné. Tieto certifikáty sú predlžované a stále platné.

Certifikáty bezpečnosti platné v Európskej únii ( nahrádzajúce pôvodné európske normy ) :
 1. európska norma EN 12600 – norma bezpečnosti nahrádza pôvodnú normu 1B1 a 2B2
 2. európska norma EN 356 – P2A + P4A – norma bezpečnosti nahrádza DIN 52290, 12/88, part 4, A1
 3. európska norma EN ISO 717-1 : 2000 – proti – hlukové fólie = vzduchová nepriezvučnosť

Naša spoločnosť so sídlom v Piešťanoch, zastúpením v Bratislave a Michalovciach distribuuje fólie pre cca 150 slovenských montážnych firiem. Naše vlastné montážne skupiny autorizované výrobcom HANITA COATINGS okenné fólie aplikujú. Rok 2013 je 23-tím rokom činnosti konateľa spoločnosti v komodite okenných fólií. Sme členom Slovenskej asociácie okenných fólií SWFA, konateľ spoločnosti je prezidentom SWFA.

Najnovší hit : exteriérové proti slnečné fólie 2. generácie so zárukou do 10 rokov a od leta 2014 už 3. generácie so zárukou až do 15 rokov v exteriéri – u vodorovných a šikmých skiel až do 10 rokov v exteriéri so zastavením škodlivého UV – žiarenia až 99,9 %, o. i. vysoko svetlé s vysokým stop tepla.

Ceny kalkulujeme priamo z výhodných cien výrobcu. Všetko vr. referencií nájdete na www.aff.sk .

A. F. F., s. r. o.
Peter Faber
konateľ – riaditeľ spoločnosti