Nanotechnológia

Nanotechnológia (grécky nänos“ = trpaslík) je pojem pre širokú škálu technológií, ktoré sa venujú skúmaniu, spracovaniu a produkcii predmetov, menších ako 100 nanometrov (nm).
                                                                  -9
1 nanometer je jedna miliardtina metra (10   ).

Už dnes sú veľmi dôležité nanomatriály, ktoré sú vyrobené chemickou cestou alebo na základe mechanických metód.

Cieľom vývoja v nanotechnológii je digitálna, programovateľná manipulácia matérie na atomárnom základe a z toho rezultujúce molekulárne vyhotovenia.

Nano-potermi označujeme nanesenie nanoštruktúr na povrchové plochy. Nanášať je možné na kovy, textílie a umelé hmoty.

Ako príklad už dnes používaných nanotechnologických metód slúži lotusový efekt, ktorý umožňuje samočistiace povrchové plochy. Ďalej napr. ochranný nástrek na autokarosérie, pričom nanoskalický spojovací prostriedok je alternatívou k pochromovaným vrstvám pri lakovaní karosérií.

Okenné fólie, window film (anglicky), t. j. ich časť je vyrábaná nanotechnológiou. Očakáva nás éra nanotechnológií, pričom sa v oblasti okenných fólií môžeme tešiť na absolútne nové typy fólií.

Nové typy s pravdepodobne vyššou mierou trvanlivosti povrchu, t. j. zárukou, kvalitou, pri zvýšených technických ale i úplne nových vlastnostiach, ktoré v súčasnosti nedokážeme ani pochopiť.

Tešme sa a dovoľme si počkať, s čím na nás „príde“ nová doba nanotechnológií.