Omega Plus 05

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 5%
Reflexia viditeľného svetla 7%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 11%
Priepustnosť solárnej energie 17%
Pohltivosť solárnej energie 72%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient  
Celkové zastavenie solárnej energie 65%

Omega Plus 15

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 15%
Reflexia viditeľného svetla 7%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 11%
Priepustnosť solárnej energie 28%
Pohltivosť solárnej energie 61%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient  
Celkové zastavenie solárnej energie 57%

Omega Plus 20

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 24%
Reflexia viditeľného svetla 7%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 11%
Priepustnosť solárnej energie 30%
Pohltivosť solárnej energie 59%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient  
Celkové zastavenie solárnej energie 54%

Omega Plus 35

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 35%
Reflexia viditeľného svetla 7%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 10%
Priepustnosť solárnej energie 39%
Pohltivosť solárnej energie 51%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient  
Celkové zastavenie solárnej energie 47%

Omega Plus 45

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 44%
Reflexia viditeľného svetla 9%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 11%
Priepustnosť solárnej energie 45%
Pohltivosť solárnej energie 44%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient  
Celkové zastavenie solárnej energie 44%

Alpha Plus 05

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 5%
Reflexia viditeľného svetla 7%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 11%
Priepustnosť solárnej energie 17%
Pohltivosť solárnej energie 72%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient  
Celkové zastavenie solárnej energie 65%

Alpha Plus 12

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 12%
Reflexia viditeľného svetla 7%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 11%
Priepustnosť solárnej energie 27%
Pohltivosť solárnej energie 62%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient  
Celkové zastavenie solárnej energie 58%

Alpha Plus 20

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 19%
Reflexia viditeľného svetla 7%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 11%
Priepustnosť solárnej energie 29%
Pohltivosť solárnej energie 60%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient  
Celkové zastavenie solárnej energie 55%

Alpha Plus 36

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 35%
Reflexia viditeľného svetla 8%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 10%
Priepustnosť solárnej energie 38%
Pohltivosť solárnej energie 52%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient  
Celkové zastavenie solárnej energie 47%

Alpha Plus 50

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 48%
Reflexia viditeľného svetla 9%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 10%
Priepustnosť solárnej energie 43%
Pohltivosť solárnej energie 47%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient  
Celkové zastavenie solárnej energie 43%

4 mil Alpha Plus 20

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 19%
Reflexia viditeľného svetla 7%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 11%
Priepustnosť solárnej energie 29%
Pohltivosť solárnej energie 60%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient  
Celkové zastavenie solárnej energie 55%

4 mil Alpha Plus 36

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 35%
Reflexia viditeľného svetla 9%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 10%
Priepustnosť solárnej energie 38%
Pohltivosť solárnej energie 52%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient  
Celkové zastavenie solárnej energie 47%

4 mil Alpha Plus 50

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 48%
Reflexia viditeľného svetla 10%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 10%
Priepustnosť solárnej energie 43%
Pohltivosť solárnej energie 47%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient  
Celkové zastavenie solárnej energie 43%