Anti - Graffiti

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 175 mikr.
Pevnosť na úder 15,791 kg / 1 cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 17%
Reflexia solárnej energie 10%
Pohltivosť solárnej energie 9%
Priepustnosť solárnej energie 81%
Zastavenie UV žiarenia 99%

SG 4 MIL číra

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 100 mikr.
Pevnosť na úder 7,896 kg / 1cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 17%
Reflexia solárnej energie 10%
Pohltivosť solárnej energie 9%
Priepustnosť solárnej energie 81%
Zastavenie UV žiarenia 96%

SG 7 MIL číra

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 175 mikr.
Pevnosť na úder 15,791 kg / 1 cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 17%
Reflexia solárnej energie 10%
Pohltivosť solárnej energie 9%
Priepustnosť solárnej energie 81%
Zastavenie UV žiarenia 96%

SG 8 MIL číra

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 100+100 mikr.
Pevnosť na úder 18,791 kg / 1 cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 17%
Reflexia solárnej energie 10%
Pohltivosť solárnej energie 9%
Priepustnosť solárnej energie 81%
Zastavenie UV žiarenia 96%

SG 12 MIL číra

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 100+100+100 mikr.
Pevnosť na úder 23,687 kg / 1cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 17%
Reflexia solárnej energie 10%
Pohltivosť solárnej energie 9%
Priepustnosť solárnej energie 81%
Zastavenie UV žiarenia 96%

SG 5 MIL
Silver 20

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 100+25mikr.
Pevnosť na úder 15,791 kg / 1 cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 76%
Reflexia solárnej energie 48%
Pohltivosť solárnej energie 35%
Priepustnosť solárnej energie 17%
Zastavenie UV žiarenia 99%

SG 5 MIL
Silver 20 Exterior

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 100+25 mikr.
Pevnosť na úder 9,376 kg / 1 cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 81%
Reflexia solárnej energie 65%
Pohltivosť solárnej energie 22%
Priepustnosť solárnej energie 13%
Zastavenie UV žiarenia 99%

SG 5 MIL
Silver 60 Exterior

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 100+25 mikr.
Pevnosť na úder 9,376 kg / 1 cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 50%
Reflexia solárnej energie 24%
Pohltivosť solárnej energie 34%
Priepustnosť solárnej energie 42%
Zastavenie UV žiarenia 99%

SG 5 MIL
Cold Steel 35

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 100+25 mikr.
Pevnosť na úder 9,376 kg / 1 cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 57%
Reflexia solárnej energie 19%
Pohltivosť solárnej energie 56%
Priepustnosť solárnej energie 25%
Zastavenie UV žiarenia 97%

SG 5 MIL
Cold Steel 50

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 100+25 mikr.
Pevnosť na úder 9,376 kg / 1 cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 52%
Reflexia solárnej energie 19%
Pohltivosť solárnej energie 42%
Priepustnosť solárnej energie 39%
Zastavenie UV žiarenia 96%

SG 5 MIL
Matte

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 100+25 mikr.
Pevnosť na úder 9,376 kg / 1 cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 33%
Reflexia solárnej energie 14%
Pohltivosť solárnej energie 29%
Priepustnosť solárnej energie 57%
Zastavenie UV žiarenia 94%

SG 9 MIL
Silver 20

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 3 vrstvy - 223 mikr.
Pevnosť na úder 17,272 kg / 1 cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 76%
Reflexia solárnej energie 48%
Pohltivosť solárnej energie 35%
Priepustnosť solárnej energie 17%
Zastavenie UV žiarenia 99%

SG 6 MIL
Cold Steel 70

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 150 mikr.
Pevnosť na úder 10,877 kg / 1 cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 35%
Reflexia solárnej energie 10%
Pohltivosť solárnej energie 34%
Priepustnosť solárnej energie 56%
Zastavenie UV žiarenia 99%

SG 10 MIL
Cold Steel 35

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 250 mikr.
Pevnosť na úder 19,739 kg / 1 cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 57%
Reflexia solárnej energie 19%
Pohltivosť solárnej energie 56%
Priepustnosť solárnej energie 25%
Zastavenie UV žiarenia 98%

SG 10 MIL
Cold Steel 50

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 250 mikr.
Pevnosť na úder 19,739 kg / 1 cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 52%
Reflexia solárnej energie 19%
Pohltivosť solárnej energie 44%
Priepustnosť solárnej energie 37%
Zastavenie UV žiarenia 97%

SG 12 MIL
Silver 20

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 300 mikr.
Pevnosť na úder 23,687 kg / 1 cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 79%
Reflexia solárnej energie 52%
Pohltivosť solárnej energie 34%
Priepustnosť solárnej energie 12%
Zastavenie UV žiarenia 99%

SG 12 MIL
Matte

Mechanické parametre
Štruktúra ( nomin. ) 300 mikr.
Pevnosť na úder 23,678 kg / 1 cm2
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg / 1cm2
Optické a solárne parametre
Zastavenie solárnej energie 40%
Reflexia solárnej energie 19%
Pohltivosť solárnej energie 33%
Priepustnosť solárnej energie 48%
Zastavenie UV žiarenia 97%

SG 15 MIL – 380 µ

Mechanické parametre
Štruktúra 3 vrstvy
Pevnosť na úder 29,609 kg/1 cm2 !!!
Predľženie na úder 125%
Pevnosť lepidla 0,194 kg/1 cm2
Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla 83%
Reflexia viditeľného svetla 10%
Zastavenie UV žiarenia 96% !!!
Celková solárna reflexia 11%
Celková solárna priepustnosť 74%
Celkové solárne pohltenie 15%
Tieniaci koeficient 0,90
Celkové odrazenie solárneho žiarenia 22%

 

Certifikát pre bezpečnostnú číru fóliu SG 15 MIL = 380 µ