Matte Silver 20
2 Mil

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 15%
Reflexia viditeľného svetla 56%
Zastavenie UV žiarenia 97%
Reflexia solárnej energie 58%
Priepustnosť solárnej energie 12%
Pohltivosť solárnej energie 30%
Emisivita 0,67
U-koeficient 0,87-1,01
Tieniaci koeficient 0,24
Celkové zastavenie solárnej energie 78%

Matte 2 Mil

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 69%
Reflexia viditeľného svetla 20%
Zastavenie UV žiarenia 88%
Reflexia solárnej energie 18%
Priepustnosť solárnej energie 67%
Pohltivosť solárnej energie 15%
Emisivita 0,83
U-koeficient 1,01-1,13
Tieniaci koeficient 0,82
Celkové zastavenie solárnej energie 28%

BLACKOUT film

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 1%
Reflexia viditeľného svetla 8%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 7%
Priepustnosť solárnej energie 1%
Pohltivosť solárnej energie 92%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient 0,38
Celkové zastavenie solárnej energie 67%

UV-múzeum filter

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 87%
Reflexia viditeľného svetla 10%
Zastavenie UV žiarenia 99,8%
Reflexia solárnej energie 10%
Priepustnosť solárnej energie 78%
Pohltivosť solárnej energie 12%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient 0,93
Celkové zastavenie solárnej energie 19%