Silver 20

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 19%
Reflexia viditeľného svetla 55%
Zastavenie UV žiarenia 97%
Reflexia solárnej energie 51%
Priepustnost solárnej energie 14%
Pohltivost solárnej energie 34%
Emisivita 0,84
U-koeficient 1,00-1,14
Tieniaci koeficient 0,48
Celkové zastavenie solárnej energie 77%

Silver 35

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 31%
Reflexia viditeľného svetla 42%
Zastavenie UV žiarenia 96%
Reflexia solárnej energie 41%
Priepustnost solárnej energie 23%
Pohltivost solárnej energie 36%
Emisivita 0,7
U-koeficient 0,89-1,03
Tieniaci koeficient 0,37
Celkové zastavenie solárnej energie 67%

Silver 20 Externá

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 17%
Reflexia viditeľného svetla 54%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 49%
Priepustnost solárnej energie 15%
Pohltivost solárnej energie 36%
Emisivita 0,65
U-koeficient 0,87-1,00
Tieniaci koeficient 0,26
Celkové zastavenie solárnej energie 77%

Silver 20 Exterior PG

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla 17%
Reflexia viditeľného svetla 63%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Celková solárna reflexia 67%
Celková solárna priepustnosť 13%
Celkové solárne pohltenie 20%
Tieniaci koeficient 0.21
Celkové zastavenie oslňovania 80%
Celkové odrazenie solárneho žiarenia 82%

Silver 20 Externá, SCR

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 16%
Reflexia viditeľného svetla 62%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 67%
Priepustnost solárnej energie 13%
Pohltivost solárnej energie 20%
Emisivita  
U-koeficient 0,87-1,01
Tieniaci koeficient 0.21
Celkové zastavenie solárnej energie 82%

Silver 60 Exterior

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 56%
Reflexia viditeľného svetla 23%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 26%
Priepustnost solárnej energie 42%
Pohltivost solárnej energie 32%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient 0.58
Celkové zastavenie solárnej energie 50%

Solar Bronze 20 Exterior

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 20%
Reflexia viditeľného svetla 43%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 56%
Priepustnost solárnej energie 13%
Pohltivost solárnej energie 31%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient 0.25
Celkové zastavenie solárnej energie 79%

Cold Steel 20 Exterior

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 22%
Reflexia viditeľného svetla 23%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 29%
Priepustnost solárnej energie 13%
Pohltivost solárnej energie 58%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient 0.33
Celkové zastavenie solárnej energie 73%

Cold Steel 35 Exterior

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 36%
Reflexia viditeľného svetla 17%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 22%
Priepustnost solárnej energie 27%
Pohltivost solárnej energie 51%
Emisivita  
U-koeficient  
Tieniaci koeficient 0.47
Celkové zastavenie solárnej energie 60%

Silver 50

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 46%
Reflexia viditeľného svetla 27%
Zastavenie UV žiarenia 95%
Reflexia solárnej energie 29%
Priepustnost solárnej energie 33%
Pohltivost solárnej energie 38%
Emisivita 0,74
U-koeficient 0,93-1,07
Tieniaci koeficient 0,5
Celkové zastavenie solárnej energie 55%

ARGENT* 70

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla 66%
Reflexia viditeľného svetla 23%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Celková solárna reflexia 31%
Celková solárna priepustnosť 43%
Celkové solárne pohltenie 26%
Redukcia oslňovania = oslepovania 26%
Tieniaci koeficient (SC) 0.58
Koeficient tepelného zisku (G - value) 0.50
Celkové zastavenie oslňovania 1,14
Celkové odrazenie solárneho žiarenia 50%

Aura 20

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 18%
Reflexia viditeľného svetla 22%
Zastavenie UV žiarenia 97%
Reflexia solárnej energie 28%
Priepustnost solárnej energie 15%
Pohltivost solárnej energie 57%
Emisivita 0,76
U-koeficient 0,95-1,07
Tieniaci koeficient 0,34
Celkové zastavenie solárnej energie 69%

Aura 35

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 33%
Reflexia viditeľného svetla 13%
Zastavenie UV žiarenia 96%
Reflexia solárnej energie 13%
Priepustnost solárnej energie 33%
Pohltivost solárnej energie 54%
Emisivita 0,89
U-koeficient 1,02-1,15
Tieniaci koeficient 0,56
Celkové zastavenie solárnej energie 52%

Aura 50

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 45%
Reflexia viditeľného svetla 10%
Zastavenie UV žiarenia 96%
Reflexia solárnej energie 12%
Priepustnost solárnej energie 41%
Pohltivost solárnej energie 47%
Emisivita 0,86
U-koeficient 1,00-1,13
Tieniaci koeficient 0,62
Celkové zastavenie solárnej energie 46%

Cold Steel 20

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 21%
Reflexia viditeľného svetla 19%
Zastavenie UV žiarenia 97%
Reflexia solárnej energie 26%
Priepustnost solárnej energie 15%
Pohltivost solárnej energie 59%
Emisivita 0,79
U-koeficient 0,95-1,09
Tieniaci koeficient 0,35
Celkové zastavenie solárnej energie 68%

Cold Steel 35

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 35%
Reflexia viditeľného svetla 12%
Zastavenie UV žiarenia 96%
Reflexia solárnej energie 20%
Priepustnost solárnej energie 27%
Pohltivost solárnej energie 53%
Emisivita 0,84
U-koeficient 1,00-1,14
Tieniaci koeficient 0,48
Celkové zastavenie solárnej energie 56%

Cold Steel 50

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 47%
Reflexia viditeľného svetla 14%
Zastavenie UV žiarenia 96%
Reflexia solárnej energie 20%
Priepustnost solárnej energie 39%
Pohltivost solárnej energie 41%
Emisivita 0,84
U-koeficient 0,98-1,11
Tieniaci koeficient  
Celkové zastavenie solárnej energie 51%

Cold Steel 70

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 71%
Reflexia viditeľného svetla 9%
Zastavenie UV žiarenia 95%
Reflexia solárnej energie 11%
Priepustnost solárnej energie 58%
Pohltivost solárnej energie 31%
Emisivita 0,88
U-koeficient 1,01-1,15
Tieniaci koeficient 0,76
Celkové zastavenie solárnej energie 34%

Cold Steel 70
2 Mil UV blok

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 66%
Reflexia viditeľného svetla 9%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 11%
Priepustnost solárnej energie 58%
Pohltivost solárnej energie 31%
Emisivita 0,88
U-koeficient 1,01-1,15
Tieniaci koeficient 0,76
Celkové zastavenie solárnej energie 34%

Silver / Bronze 15

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 13%
Reflexia viditeľného svetla 18%
Zastavenie UV žiarenia 97%
Reflexia solárnej energie 30%
Priepustnost solárnej energie 13%
Pohltivost solárnej energie 57%
Emisivita 0,68
U-koeficient 0,89-1,02
Tieniaci koeficient 0,33
Celkové zastavenie solárnej energie 71%

Solar Bronze 35

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 35%
Reflexia viditeľného svetla 26%
Zastavenie UV žiarenia 97%
Reflexia solárnej energie 36%
Priepustnost solárnej energie 25%
Pohltivost solárnej energie 39%
Emisivita 0,69
U-koeficient 0,89-1,02
Tieniaci koeficient 0,39
Celkové zastavenie solárnej energie 65%

Solar Bronze 50

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 50%
Reflexia viditeľného svetla 17%
Zastavenie UV žiarenia 97%
Reflexia solárnej energie 22%
Priepustnost solárnej energie 35%
Pohltivost solárnej energie 43%
Emisivita 0,75
U-koeficient 0,94-1,07
Tieniaci koeficient 0,53
Celkové zastavenie solárnej energie 54%

Grey 05

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 2%
Reflexia viditeľného svetla 11%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 12%
Priepustnost solárnej energie 50%
Pohltivost solárnej energie 38%
Emisivita 0,86
U-koeficient 0,99-1,13
Tieniaci koeficient 0,69
Celkové zastavenie solárnej energie 39%

Grey 20

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 18%
Reflexia viditeľného svetla 13%
Zastavenie UV žiarenia 97%
Reflexia solárnej energie 12%
Priepustnost solárnej energie 51%
Pohltivost solárnej energie 36%
Emisivita 0,86
U-koeficient 1,02-1,13
Tieniaci koeficient 0,65
Celkové zastavenie solárnej energie 39%

Grey 35

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 33%
Reflexia viditeľného svetla 9%
Zastavenie UV žiarenia 95%
Reflexia solárnej energie 7%
Priepustnost solárnej energie 54%
Pohltivost solárnej energie 39%
Emisivita 0,86
U-koeficient 1,02-1,13
Tieniaci koeficient 0,74
Celkové zastavenie solárnej energie 34%

Bronze 20

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 18%
Reflexia viditeľného svetla 8%
Zastavenie UV žiarenia 97%
Reflexia solárnej energie 9%
Priepustnost solárnej energie 49%
Pohltivost solárnej energie 42%
Emisivita 0,86
U-koeficient 1,02-1,13
Tieniaci koeficient 0,69
Celkové zastavenie solárnej energie 39%

Bronze 35

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 31%
Reflexia viditeľného svetla 8%
Zastavenie UV žiarenia 95%
Reflexia solárnej energie 8%
Priepustnost solárnej energie 58%
Pohltivost solárnej energie 34%
Emisivita 0,86
U-koeficient 1,02-1,13
Tieniaci koeficient 0,77
Celkové zastavenie solárnej energie 33%

OptiView 05

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 5%
Reflexia viditeľného svetla - z interieru 17%
Reflexia viditeľného svetla - z exterieru 58%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 55%
Priepustnost solárnej energie 5%
Pohltivost solárnej energie 40%
Zníženie ostrého slnecného svetla - oslepovanie 94%
Tieniaci koeficient 0,18
Celkové zastavenie solárnej energie 85%

OptiTune 15

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 12%
Reflexia viditeľného svetla - z interieru 25%
Reflexia viditeľného svetla - z exterieru 50%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 52%
Priepustnost solárnej energie 10%
Pohltivost solárnej energie 38%
Zníženie ostrého slnecného svetla - oslepovanie %
Tieniaci koeficient 0,25
Celkové zastavenie solárnej energie 80%

OptiTune 30

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 31%
Reflexia viditeľného svetla - z interieru 19%
Reflexia viditeľného svetla - z exterieru 28%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 30%
Priepustnost solárnej energie 25%
Pohltivost solárnej energie 45%
Zníženie ostrého slnecného svetla - oslepovanie 65%
Tieniaci koeficient 0,42
Celkové zastavenie solárnej energie 64%

OptiTune 40

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 40%
Reflexia viditeľného svetla - z interieru 15%
Reflexia viditeľného svetla - z exterieru 20%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 22%
Priepustnost solárnej energie 33%
Pohltivost solárnej energie 45%
Zníženie ostrého slnecného svetla - oslepovanie 55%
Tieniaci koeficient 0,52
Celkové zastavenie solárnej energie 55%

OptiTune 55

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 53%
Reflexia viditeľného svetla - z interieru 10%
Reflexia viditeľného svetla - z exterieru 12%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 14%
Priepustnost solárnej energie 47%
Pohltivosť solárnej energie 39%
Zníženie ostrého slnecného svetla - oslepovanie %
Tieniaci koeficient 0,64
Celkové zastavenie solárnej energie 42%

Silver 20 Xtra

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla                                                       16%
Reflexia viditeľného svetla - z exterieru 64%
Zastavenie UV žiarenia 99,7%
Reflexia solárnej energie 67%
Priepustnost solárnej energie 12%
Pohltivosť solárnej energie 21%
Zníženie ostrého slnecného svetla - oslepovanie 82%
Tieniaci koeficient 0,20
Koeficient prieniku tepla cez sklo G-value 0,17
Celkové zastavenie solárnej energie 83%

Silver 35 Xtra

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla   32%
Reflexia viditeľného svetla - z exterieru 44%
Zastavenie UV žiarenia 99,7%
Reflexia solárnej energie 47%
Priepustnost solárnej energie 24%
Pohltivosť solárnej energie 29%
Zníženie ostrého slnecného svetla - oslepovanie 64%
Tieniaci koeficient 0,36
Koeficient prieniku tepla cez sklo G-value 0,31
Celkové zastavenie solárnej energie 69%

Titan 20 Xtra

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 19%
Reflexia viditeľného svetla - z interieru 14%
Reflexia viditeľného svetla - z exterieru 32%
Zastavenie UV žiarenia 99,7%
Reflexia solárnej energie 41%
Priepustnost solárnej energie 15%
Pohltivosť solárnej energie 44%
Zníženie ostrého slnecného svetla - oslepovanie 79%
Tieniaci koeficient 0,33
Koeficient prieniku tepla cez sklo G-value 0,28
Celkové zastavenie solárnej energie 74%

Titan 35 Xtra

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 35%
Reflexia viditeľného svetla - z interieru 12%
Reflexia viditeľného svetla - z exterieru 22%
Zastavenie UV žiarenia 99,7%
Reflexia solárnej energie 26%
Priepustnost solárnej energie 27%
Pohltivosť solárnej energie 47%
Zníženie ostrého slnecného svetla - oslepovanie 61%
Tieniaci koeficient 0,47
Koeficient prieniku tepla cez sklo G-value 0,41
Celkové zastavenie solárnej energie 61%

Titan 50 Xtra

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľ. svetla 51%
Reflexia viditeľného svetla - z interieru 14%
Reflexia viditeľného svetla - z exterieru 19%
Zastavenie UV žiarenia 99,7%
Reflexia solárnej energie 24%
Priepustnost solárnej energie 36%
Pohltivosť solárnej energie 40%
Zníženie ostrého slnecného svetla - oslepovanie 43%
Tieniaci koeficient 0,56
Koeficient prieniku tepla cez sklo G-value 0,48
Celkové zastavenie solárnej energie 53%

Solar Bronze 20 Xtra

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla 16%
Reflexia viditeľného svetla - z exterieru 47%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 63%
Priepustnost solárnej energie 10%
Pohltivosť solárnej energie 27%
Zníženie ostrého slnecného svetla - oslepovanie 82%
Tieniaci koeficient 0,20
Koeficient prieniku tepla cez sklo G-value 0,17
Celkové zastavenie solárnej energie 83%

Solar Bronze 35 Xtra

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla 32%
Reflexia viditeľného svetla - z exterieru 28%
Zastavenie UV žiarenia 99%
Reflexia solárnej energie 49%
Priepustnost solárnej energie 19%
Pohltivosť solárnej energie 32%
Zníženie ostrého slnecného svetla - oslepovanie 64%
Tieniaci koeficient 0,32
Koeficient prieniku tepla cez sklo G-value 0,27
Celkové zastavenie solárnej energie 71%

SKY – LITE SILVER 20 XTRA

robustné striebro záruka 8 rokov !!!
Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla 15%
Reflexia viditeľného svetla - z exterieru 63%
Zastavenie UV žiarenia 99,9% !!!
Celková solárna reflexia 64%
Celková solárna priepustnosť 10%
Celkové solárne pohltenie 26%
Zníženie oslňovania (oslepovanie) 83% !!!
Tieniaci koeficient 0,20
Koeficient tepelného zisku (G-value) 0,17
Celkové odrazenie solárneho žiarenia 83% !!!

POLY ZONE SKY–LITE SILVER 20 XTRA

robustná – 10 rokov záruka
Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla 15%
Reflexia viditeľného svetla - z exterieru 63%
Zastavenie UV žiarenia 99,9% !!!
Celková solárna reflexia 64%
Celková solárna priepustnosť 10%
Celkové solárne pohltenie 26%
Tieniaci koeficient 0,20
Zastavenie oslňovania 83% !!!
Koeficient tepelného zisku (G-value) 0,17
Celkové odrazenie solárneho žiarenia 83% !!!

OPTI – LITE 75 XTRA

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla 76%
Reflexia viditeľného svetla (interiér) - VLR 9%
Reflexia viditeľného svetla (exteriér) 9%
Zastavenie UV žiarenia 99% !!!
Celková solárna reflexia 8%
Celková solárna priepustnosť 39%
Celkové solárne pohltenie 53%
b-faktor 0,63
Schopnosť odpudenia žiarenia (interiér) 0,84
Únik tepla pri vykurovaní 1,04
Zníženie oslňovania (oslepovania) 16%
Tieniaci koeficient 0,20
Koeficient tepelného zisku (G-value) 0,54
Koeficient svetelného zisku 1,23
Odrazenie tepelného žiarenia 780-2500 nm 88%
Odrazenie tepelného žiarenia 900-1000 nm 88%
Celkové odrazenie solárneho žiarenia 46% !!!

Argent 50

Optické a solárne parametre
Priepustnosť svetla 51%
Reflected (Interiér) 28%
Reflected (Exteriér) 20%
UV blok 99%
Tieniaci koeficient 0,51
Solar Heat Gain koeficient (G-value) 0,44
Totálne odrazenej slne4nej energie 56%

Argent 65

Optické a solárne parametre
Priepustnosť svetla 65%
Reflected (Interiér) 26%
Reflected (Exteriér) 26%
UV blok 99%
Tieniaci koeficient 0,57
Solar Heat Gain koeficient (G-value) 0,49
Totálne odrazenej slne4nej energie 51%

e-Lite

Optické a solárne parametre
Priepustnosť svetla 66%
Reflected (Interiér) 15%
Reflected (Exteriér) 16%
UV blok 99%
Tieniaci koeficient 0,55
Solar Heat Gain koeficient (G-value) 0,48
Totálne odrazenej slne4nej energie 52%