Low-E SB 43

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla 35%
Reflexia viditeľného svetla 26%
Zastavenie UV žiarenia 99% !!!
Celková solárna reflexia 26%
Celková solárna priepustnosť 35%
Celkové solárne pohltenie 39%
Tieniaci koeficient 0,44
Celkové odrazenie solárneho žiarenia 61% !!!
Zastavenie žiarenia výhrevných telies 57% !!!

Low-E SB – 341

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla 37%
Reflexia viditeľného svetla 28%
Zastavenie UV žiarenia 99% !!!
Celková solárna reflexia 35%
Celková solárna priepustnosť 25%
Celkové solárne pohltenie 40%
Tieniaci koeficient 0,39
Celkové odrazenie solárneho žiarenia 66% !!!
Zastavenie žiarenia výhrevných telies 62% !!!

Low-E MAC – 3000

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla 33%
Reflexia viditeľného svetla 13%
Zastavenie UV žiarenia 99% !!!
Celková solárna reflexia 20%
Celková solárna priepustnosť 24%
Celkové solárne pohltenie 56%
Tieniaci koeficient 0,49
Celkové odrazenie solárneho žiarenia 61% !!!
Zastavenie žiarenia výhrevných telies 82%

Low-E MAC – 4000

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla 43%
Reflexia viditeľného svetla 11%
Zastavenie UV žiarenia 99% !!!
Celková solárna reflexia .9%
Celková solárna priepustnosť 34%
Celkové solárne pohltenie 47%
Tieniaci koeficient 0,55
Celkové odrazenie solárneho žiarenia 53% !!!
Zastavenie žiarenia výhrevných telies 77% !!!

Low-E MAC – 5000

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla 42%
Reflexia viditeľného svetla 14%
Zastavenie UV žiarenia 99% !!!
Celková solárna reflexia 14%
Celková solárna priepustnosť 53%
Celkové solárne pohltenie 42%
Tieniaci koeficient 0,65
Celkové odrazenie solárneho žiarenia 47% !!!
Zastavenie žiarenia výhrevných telies 66% !!!

Low-E MAC – 6000

Optické a solárne parametre
Priepustnosť viditeľného svetla 61%
Reflexia viditeľného svetla  9%
Zastavenie UV žiarenia 99% !!!
Celková solárna reflexia 11%
Celková solárna priepustnosť 53%
Celkové solárne pohltenie 36%
Tieniaci koeficient 0,68
Celkové odrazenie solárneho žiarenia 45% !!!
Zastavenie žiarenia výhrevných telies 62% !!!