Výhody okenných fólií

1. Generálne výhody okenných fólií

 • bezpečnosť
 • vedenie/redukovanie tepelného zisku
 • redukcia tepelných strát z dôvodu žiarenia
 • ochrana pred úlomkami skla
 • zníženie vyblednutia predmetov
 • zabezpečenie želanej privátnej sféry
 • získanie jednotného vzhľadu
 • vyrovnanie medzi teplými a chladnými zónami v budovách
 • zníženie efektu vyslepovania a oslepovania

2. Špeciálne výhody vo veľkých obchodných budovách

 • bezpečnosť
 • redukcia nákladov na energiu
 • komfort bývania a práce
 • zníženie oslepovania a vyblednutia predmetov za sklom

3. Špeciálne výhody v budovách s obchodnými priestormi

 • bezpečnosť a ochrana pre úlomkami skla
 • zníženie oslepovania a vyblednutia predmetov
 • komfort
 • ochrana pred horúčavou

4. Špeciálne výhody v bytoch

 • ochrana pred úlomkami skla
 • bezpečnosť
 • zníženie vyblednutia predmetov
 • komfort bývania
 • znížené náklady na prevádzku
 • znížené oslepovanie
 • zachovanie privátnej sféry