Fólie na okná pre bytové a komerčné priestory od roku 1990.

So sídlom v Piešťanoch a zastúpením v Bratislave distribuujeme fólie pre cca 150 slovenských montážnych firiem a naše materské montážne skupiny autorizované výrobcom okenných fólií – Avery Dennison HANITA  COATINGS okenné fólie aplikujú. Rok 2024 je 34. rokom činnosti konateľa spoločnosti v komodite okenných fólií. 

Úspora kúrenia

Tepelná izolácia

Office space

Kancelárie

Svetlíky z polykarbonátu

Absolútne číre fólie proti slnku

car

Autofólie

secure

Ochrana osôb a majetku

Bezpečnosť

Exteriérové solárne fólie 3. generácie

Záruka 8 až 15 rokov

Polopriepustné zrkadlo

Imitácia zrkadla

Školy, škôlky, soc. zariadenia

Presklenné výklady obchodov

Bezpečnostná fólia číra + protislnečná folia číra

Lodžie &

balkón

UV stop pre muzeálne exponáty

Strešné okna

climber

Lepenie horolezeckou technikou

Zimná záhrada

Pergola

Rodinné domy

Bytové jednotky

Sklenené priečky

Mobilné steny
elavator

Výťahové šachty

Prečo Avery Dennison Hanita?
Pretože máme bezpečnostné fólie SafetyZone®
Prečo Avery Dennison Hanita?
Pretože máme mimoriadne protislnečné fólie SolarZone®
Chránime Vás už 34 rokov
Lak Glaso Aqua Roll na polykarbonáty
Spojili sme sa s novým švajčiarskym výrobcom s pobočkou v Nemecku (EÚ) čím nastávajú výhody:

 • Naša participácia na časti výroby znížila cenu práce v CH + D
 • Tým i celkovú cenu výrobku – laku stlačila nadol
 • Odpadajú colné formality + colná zábezpeka za úhrady keďže sme v EÚ spoločne s Nemeckom
 • Odpadá nutnosť vystavenia formulára EUR – 1
 • Odpadá drahá doprava zo Švajčiarska
 • Tým sa samozrejme znižujú ceny – sú omnoho nižšie !
 • Receptúra technických parametrov zostáva totožná : stop tepla 72%, stop UV 90%
 • Certifikát platný v SR
 • Previous slide
  Next slide
  Prečo Avery Dennison Hanita?
  Pretože máme bezpečnostné fólie SafetyZone®
  Prečo Avery Dennison Hanita?
  Pretože máme mimoriadne protislnečné fólie SolarZone®
  Chránime Vás už 33 rokov
  Previous slide
  Next slide

  Naša spoločnosť A. F. F., s. r. o. je zástupcom izraelského výrobcu fólií Avery Dennison HANITA COATINGS pre územie Slovenskej republiky.

  So sídlom v Piešťanoch a zastúpením v Bratislave distribuujeme fólie pre cca 150 slovenských montážnych firiem a naše materské montážne skupiny autorizované výrobcom okenných fólií – Avery Dennison HANITA  COATINGS okenné fólie aplikujú. Rok 2024 je 34. rokom činnosti konateľa spoločnosti v komodite okenných fólií. Sme členom Slovenskej asociácie okenných fólií SWFA, náš konateľ je prezidentom SWFA.

  FAQ

  Otázky a odpovede k okenným fóliam

  VISIBLE LIGHT TRANSMITTED  =  prepustené viditeľné svetlo

  Podiel (nie rozdiel do 100%) množstva viditeľnej slnečnej energie prechádzajúcej presklením k množstvu celkovej viditeľnej slnečnej energie dopadajúcej na presklenie. Viditeľné svetlo je definované ako časť spektra slnečnej energie o vlnovej dĺžke 380-780 Nm. 

  VISIBLE LIGT REFLECTED = odrazené viditeľné svetlo

  Podiel množstva viditeľnej slnečnej energie odrazenej presklením k množstvu celkovej viditeľnej slnečnej energie dopadajúcej na presklenie. Viditeľné svetlo je definované ako časť spektra slnečnej energie o vlnovej dĺžke 380-780 Nm.

  TOTAL SOLAR ENERGY REFLECTED = celková odrazená slnečná energia

  Podiel množstva celkovej slnečnej energie odrazenej presklením k množstvu celkovej slnečnej energie dopadajúcej na presklenie.

  TOTAL SOLAR ENERGY TRANSMITTED = celková prepustená slnečná energia

  Podiel množstva celkovej slnečnej energie priamo prechádzajúcej presklením k množstvu slnečnej energie dopadajúcej na presklenie.

  TOTAL SOLAR ENERGY ABSORBED = celková pohltená slnečná energia

  Podiel množstva celkovej slnečnej energie pohltenej presklením k množstvu slnečnej energie dopadajúcej na presklenie. Táto energia je znova vyžarovaná von i dovnútra. Prúdením vzduchu je odvádzaná zväčša smerom von.

  TOTAL SOLAR ENERGY REJECTED = celková odrazená slnečná energia

  Podiel množstva celkovej slnečnej energie odrazenej presklením k množstvu celkovej slnečnej energie dopadajúcej na presklenie. Súčet odrazenej, pohltenej a prepustenej slnečnej energie dáva 100 %.

  SHADING COEFFICIENT = tieniaci koeficient

  Pomer toku slnečného tepla prechádzajúceho presklením k toku slnečného tepla prechádzajúceho čírou netienenou plochou za rovnakých podmienok. Čím nižší je koeficient tým lepší je tieniaci účinok preskleného systému.

  EMISSIVITY = emisivita

  Schopnosť povrchu pohlcovať alebo odrážať vyžarovanie energie. Emisivita u okien s fóliami vyjadruje odrazenie tepla späť do priestoru vo vnútri. Čím nižšia je emisivita tým lepší je zasklený systém v pomere k úniku tepla.

  Emisivity 1 = emisivita exteriérovej strany exteriérového skla v systéme zasklenia

  Emisivity 4 = emisivita interiérovej strany interiérového skla v systéme zasklenia 

  ULTRA VIOLET BLOCK = zastavené UV žiarenie

  Množstvo UV žiarenia zastaveného presklením s aplikovanou fóliu.

  LIGHT TO SOLAR HEAT GAIN RATIO = priepustnosť svetla ku priepustnosti tepla

  Schopnosť zasklenia poskytovať svetelnosť bez nadmerných slnečných tepelných ziskov. Je to pomer medzi prestupom svetla cez zasklenie a koeficientom prestupu tepla.

  LUMINOUS EFFICACY = výkon odrazenia solárneho tepla pri prenose denného svetla

  Je to pomer priepustnosti viditeľného svetla k tieniacemu koeficientu. Spolu s predošlou položkou určuje relevantnosť svetlých (viac alebo menej) spektrálne selektívnych produktov.

  SOLAR  HEAT  GAIN COEFFICIENT (G-Value) = koeficient prieniku tepla cez sklo

  Koeficient vyjadrujúci zastavenie prieniku tepla cez sklo zo slnečného žiarenia. Je to množstvo slnečnej energie vchádzajúcej cez presklenie pri súčasnom započítaní absorpcie a reflexie presklenia  čisté zastavenie solárneho žiarenia ktoré dokáže fólia. Podobné ako u „Shading coefficient“ s rozdielom že u tohto parametra je započítané sklo + fólia spolu.

  Príklad výpočtu : sklo má tieniaci koeficient 0,87. Shading coefficient fólie x 0,87 = G-vallue 

  HEAT LOSS REDUKTION = pomer zníženia prestupu tepla na skle s fóliou a bez fólie

  Je to pomer diferencie medzi znížením prestupu tepla po inštalácii fólií na sklo k zníženiu prestupu tepla na skle bez fólií. Pomer je vyjadrený v percentách a je stanovený príslušnou hodnotou koeficientu „U“ pri skle s fóliou a bez fólie.

  GLARE  REDUCTION = redukcia – zníženie oslňovania – oslepovania cez sklo s fóliou

  Zníženie oslňovania – oslepovania zo slnečného žiarenia za sklom – presklením. Čím väčšie % tým nižšie oslňovanie, resp. tým vyššie zastavenie oslňovania. Čím tmavšia fólia tým viac sa zníži oslňovanie.

  SPECTRALLY SELECTIVE – spektrálne selektívne fólie

  Fólie „spektrálne selektívne“ prepúšťajú prirodzené svetlo a blokujú súčasne teplo zo slnečného žiarenia. Tieto údaje sú meranú pomocou konštanty „svetelný zisk“ – LEC (Luminous Efficacy Constant) – merná hodnota schopnosti zablokovať teplo a súčasne zostať „transparentný“ – svetlopriepustný (VCLT / b – faktor). Čím vyšší je výsledok o to účinnejšie blokuje sklo prichádzajúce teplo a prepúšťa súčasne svetlo; koeficient LEC väčší > 1 garantuje spektrálne selektívnu fóliu. 

  Efektívna životnosť fólie závisí od typu fólie, skla, konštrukcie okna a svetovej strany, na ktorú je okno s fóliou natočené, od zemepisnej polohy miesta ( stred Európy, Afrika.) Sú zdokumentované prípady, keď fólia funguje 12-22 rokov i dlhšie. Samozrejme tieto údaje nie sú garančnou dobou na všetky fólie.

  Garancia výrobcov kvalitných fólií, ktorými sú i fólie HANITA COATINGS, je v rozpätí : „ interiérové 12 rokov, exteriérové od min. 4 rokov až do 15 rokov (viď bod) „Záručné doby lepivých fólií podľa prílohy“.

  Je to jednoduchá záležitosť. Dodržte nasledovné pravidlá :

  • používajte mäkkú jemnú handru, mäkký papier alebo mäkkú syntetickú špongiu,
  • používajte normálny chemický prostriedok na čistenie okien, ktorý neobsahuje žiadne
   hrubé čiastočky ( ako napr. prášok na čistenie ),
  • na vysušenie po čistení použite mäkkú gumovú stierku a mäkký papier

  Vyblednutie predmetov za sklom spôsobuje 6 faktorov :

  • UV zložka svetla,
  • viditeľné svetlo,
  • teplo a vlhkosť vzduchu,
  • chemické pary vrátane ozónu
  • vek predmetu – látky,
  • stálosť farby na predmete – látke.

  Pokiaľ má kvetina dostatok svetla, v zásade fólie nemôžu škodiť. Prichádza dokonca k prípadom, napr. u rastliny, ktorá sa prebúdza na konci dňa, fólia pomáha ! Inak sa všetky rastliny ( podobne ako i ľudské oko ),prispôsobujú svetleným pomerom. Je možné pred nalepením tmavých fólií otestovať rastlinu tak, že sa na pár dní dá do miesta, kde je menšie množstvo svetla, na aké bola zvyknutá.

  Závisí to od troch faktorov :

  • druh tepelnoizolačného povrchu na skle,
  • poloha tepelnoizolačnej povrchovej plochy v okennom systéme,
  • požadované množstvo tepelnej redukcie ( zisku, resp. straty ),alebo iné výhody fólie.

  Existujú dva typy LOW-E povrchovej plochy na skle :

  • vodivá povrchová vrstva na skle, ktorá je nanesená pri výrobe s menšou účinnosťou,
  • komplexný systém viacerých vodivých a metalických vrstiev, nanesených na sklo po výrobe skla. Tento typ umožňuje tak redukciu tepelného zisku v rozmedzí 30 – 50 %, ako i redukciu tepelných strát. Pochopiteľne dosiahne fólia väčšie účinky na 1. type.

  Pri rozhodnutí, či aplikovať LOW-E fóliu je rozhodujúce, na ktorej ploche skla je nanesená LOW-E vrstva. V prípade, že táto je nanesená na ploche zvnútra miestnosti, nemá fólia klasický účinok.

  Väčšina dnešných okien je systémom dvojzasklenia, pričom LOW-E vrstva je nanesená zvnútra dvojskla zo strany vzduchovej medzery. V tomto prípade je nalepenie LOW-E fólie výhodné a nezníži výhodu LOW-E poteru skla.

  Typ fólie, ktorý zvolíte závisí len od toho, čo chcete fóliou dosiahnuť. Redukciu tepelného zisku, zníženie oslepovania, zabránenie tepelných strát, vyblednutia predmetov, bezpečnostný charakter apod

  Sklo praská pri zaťažení. Poznáme 5 druhov napätia skla, ktoré môžu viesť k praskaniu:

  • termické napätie – z pohlcovania solárneho žiarenia,
  • napätie v ťahu – z váhy samotného skla,
  • napätie po tlakom – zo sily vetra,
  • napätie po údere – z letiacich objektov, ľadovca, krúpov,
  • torzné napätie
  • z posuvov budovy alebo okenného rámu.

  Jediné napätie, ktoré môže ovplyvniť fólia je – termické napätie. Okenné fólie zvyšujú termické napätie na slnkom osvietených oknách. Napriek tomu je rad faktorov, ktoré môžu zvýšiť termické napätie skla, napr. čiastočný tieň z balkónov, žalúzií, markíz, nápisy a nálepky na skle, teplý alebo studený prúd vzduchu namierený na sklo (ohrievače).

  Výrobcovia fólií majú pre tieto účely spracované tabuľky technických hodnôt.

  Doporučenie dbať na nasledovné nebezpečia :

  • plocha skla pri jednozasklení, väčšia ako 9 m2,
  • plocha skla pri dvojzasklení, väčšia ako 4 m2,
  • číre priehľadné sklo hrubšie ako 9 mm,
  • tónované sklo hrubšie ako 6 mm,
  • systémy okenných rámov z betónu, masívneho hliníka, alebo masívnej ocele,
  • sklo, u ktorého tesnenie alebo materiál spájajúci sklo stvrdol,
  • rozbité, prasknuté alebo inak poškodené sklo,
  • reflexné sklo, drôtené sklo, štruktúrované alebo vzorkované sklo,
  • trojzasklenie,
  • natreté plochy skla.
  Kontaktujte nás
  +421 903 408 755

  Radlinského 75, 92101 Piešťany